Преливат наводнения в очите

нещата от живота

Когато август шумно пресъхва по теб