В търсене на голямото "Може би"

нещата от живота

Или нуждата от алтернативен светоглед