Голямата тъга на малкия град

нещата от живота

“В който друго, освен леген да си купиш, просто няма какво да се случи...“

ЗА ТИХОТО ОБИЧАНЕ И СВЕТОВНИЯ ОКЕАН

нещата от живота

Малена на малкия площад