10-те най-безумни теории на конспирацията

нещата от живота

Или в какво вярват милиони напук на всички доказателства

ТЕОРИЯ НА КОНСПИРАЦИЯТА

извън матрицата

СлучаЕност, не мислА!11!!!!