Зоната на комфорт и как да си умрем в нея

нещата от живота

Как и по колко да разчупваш статуквото

НЕУДОБНАТА ЗОНА НА КОМФОРТ

нещата от живота

Или защо, за да имаш нещо, което никога не си имал, трябва да се осмелиш да направиш нещо, което никога не си правил