Думите, които описват цялата година (според Оксфорд)

нещата от живота

Оксфордският речник се предаде и пусна серия от термини на годината, а не само една дума