5-те най-масови форми на диалект в България

нещата от живота

Или в какво се е превърнал модерният български език