За грешките и хората

нещата от живота

Декември – между еуфорията и меланхолията