ОТ ПРОСТОТА ДО ПРОСТОТИЯ

нещата от живота

Или за онези, които избират да си броят вдишванията, вместо задушаванията...

ЕДНА ЗА ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДНА

нещата от живота

Музите са една на милиони. Затова понякога се е налагало няколко велики хора на изкуството да черпят вдъхновение от една и съща жена. Това са историите на пет музи и техните гении.