ВОЙНАТА НА ВСЕКИ СРЕЩУ ВСЕКИ

нещата от живота

Човек не е просто пъзел от инстинкти