ИСКАМЕ ЛИ ВСИЧКИ ЕДНО И СЪЩО?

нещата от живота

Боклукът за един е съкровище за друг