Живот без живец живот ли бе?

извън матрицата

Една анимирана история, пълна с награди и въздишки

МЕЖДУВРЕМЕННО

извън матрицата

4 изолирани личности с 4 различни истории се преплитат в една, за да те замислят за отчуждението на модерния човек