Колко скоро ще е прекалено късно

нещата от живота

Колко е бил прав Чаплин, че на най-важните житейски кръстопътища няма пътни знаци

Сърцето ми къркори

нещата от живота

Животът е като секса – при едни свършва с усмивка, при други свършва в устата

Чарли Чаплин - немият поет на смеха

нещата от живота

Дори когато бях в сиропиталището, дори тогава се смятах за най-големия актьор на света

ЕДНА ЗА ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДНА

нещата от живота

Музите са една на милиони. Затова понякога се е налагало няколко велики хора на изкуството да черпят вдъхновение от една и съща жена. Това са историите на пет музи и техните гении.