Local Heroes: Хелиана Велинова

това е човекът

Успехът е в това да намериш правилните хора