Фабрика за космически мечти

това е човекът

Двама души, които ни вдъхновяват с много неща

ФАБРИКАТА НА МАРИЯ

това е човекът

Разговаряме с Мария, която стои гордо зад любимата Фабрика Дъга