Родопите за напреднали

нещата от живота

Даваме ти малко tips & tricks къде, какво и как в любимата ни красавица Родопа планина.

София не е България

извън матрицата

Когато излезеш от границите на комфорта в големия град

Живот на 1500 м надморска височина

нещата от живота

Любовта към планината е любов завинаги

Извън времето… в Лещен

извън матрицата

Или защо Родопите са съвършеното място за среща със себе си…

Раят е в Родопите или Р(ая)одопите

извън матрицата

Културна, историческа и екстремна екскурзия за три дни

HAPPY ESCAPE

извън матрицата

На бавен ход... между Рила и Родопите

ЛЮБОВТА КАРА ТАРАТАЙКА

нещата от живота

На нея не й пука на колко години е, нито как е облечена