Август(ин) остава

това е човекът

Нова книга и Августин Господинов в действие