Жената, без която не можем

нещата от живота

Броят на осморките днес клони към безкрайност