ВСЕКИМУ СВОЕТО КИНО

това е човекът

Създателите на проекта за късо кино Кинематограф.BG Калин Димитров и Юлиян Спасов разказват за първата си година