КАЛИН ТЕРЗИЙСКИ – АСКЕТЪТ В МОЛА

това е човекът

Писателят за консерватизма на интелектуалците и кафето в мола