ДЕЦАТА ЗНАЯТ: ЗА УЧИЛИЩЕТО, ТАЛАНТА И ОЩЕ НЕЩО

нещата от живота

"Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват."

ДЕЦАТА ЗНАЯТ: КАКВО МУ ТРЯБВА НА ЧОВЕК, ЗА ДА Е ЩАСТЛИВ?

нещата от живота

"Всяко дете е творец. Проблемът е как да се запази такъв като порасне."