ГЕНЕРАТОР ЗА НОВИ ИДЕИ

това е човекът

Адриана Андреева разказва за новото креативно пространство в града