Man

изкуство

Човекът и природата звучи почти като тема на ученическо съчинение, Steve Cutts вижда връзката трагикомично