Хелоунски фотографии за „страшно“ настроение

фотография

Защото настроението не зависи от външния свят, а от нас самите