Изкуството на промяната

изкуство

Или една от по-хубавите истории за разказване

Zero Waste или иначе казано - сливи за смет

какво ново

Как да използваме вещите, така че да им вдъхваме нов живот отново и отново