Късно ли е за изкуство в София?

изкуство

Противоречията на света ще се сблъскат тази седмица в столицата