ЛУННИЯТ ЗАЕК НА FLORENTIJN HOFMAN

изкуство

Холандският скулптор за пореден път впечатлява с огромно произведение на изкуството