НА ЕДНО СТЪКЛО РАЗСТОЯНИЕ

дизайн

Смел социален експеримент променя възприятието ни за социалните прегради в обществото ни