45 сурови кадъра на окуцелия съвременен свят

фотография

... и „филтрите“, които с времето му сложихме