Мястото свободно ли е?

нещата от живота

Когато ти и предразсъдъците ти заемете и двете седалки, не остава място за нови приятелства