Черни дни за нощен Лондон

какво ново

fabric е затворен, а краят на борбата с наркотиците - все така отворен...