Дневната на университета

дизайн

Или как пространство в УАСГ се превърна в цветно кътче за свободомислещи и активни млади хора