Трите най-важни!

изкуство

Кои са, бога ми, тези три най-важни?