За летните бури – буреносните хора

какво ново

Или моментите, когато тишината става по-тиха от всякога