Доньо Донев и смачканите му листове истина

изкуство

Умна държава, умни хора, обаче скапано живеем