Голи приказки в черно-бяло

фотография

Тези снимки дават много, но и много взимат от мен...