ФотоФабрика

22.04.2019, ФотоФабрика

виж повече

Кадри от нашето вчера, памет за нашето утре и провокиращи, лични и забиващи се право
в сърцата ни въпроси към нашето днес – ето какво ни очаква на ежегодния фестивал на Фотофабрика. Още отсега отваряме блендата на любопитството си за всички ...