#NOBRA: Ноу проблем или обратното?

нещата от живота

Моля ви, недейте така, момичета, прекалено е секси