Какво можем да научим от Панама и културата ѝ на благодарност

нещата от живота

Начинът на мислене е от значение

ЦЕЛ: ТЕРОРИЗМЪТ ДА СЕ ЗАКОДИРА В ТЪКАНТА НА ОБЩЕСТВОТО

извън матрицата

На прага сме пред огромна по мащаб война на два фронта – локално вътре в човек и глобално в света

АМИН ИЛИ АМАН

нещата от живота

А ти в какво вярваш?