#мегасладката Андреа Банда Банда

това е човекът

Една кратка кино история

От другата страна на камерата: режисьорът Павел Веснаков

това е човекът

Заговорим ли за кино, стараем се да е с един от най-талантливите режисьори в България