Добрината никога не си отива

нещата от живота

Днес на 103 години нагоре полетя един от последните аскети на доброто – поклон Дядо Добри!

Не с тъга – с усмивка!

нещата от живота

За Роро