Трите диагнози, които отказах да имам

нещата от живота

Или трите неща, в които системата се опита да ме убеди, но не успя