Колко скоро ще е прекалено късно

нещата от живота

Колко е бил прав Чаплин, че на най-важните житейски кръстопътища няма пътни знаци

СЪРЦЕТО МИ КЪРКОРИ

нещата от живота

Животът е като секса – при едни свършва с усмивка, при други свършва в устата

ЧАРЛИ ЧАПЛИН – НЕМИЯТ ПОЕТ НА СМЕХА

нещата от живота

Дори когато бях в сиропиталището, дори тогава се смятах за най-големия актьор на света