Приятно ми е - огън

нещата от живота

“Злите хора оставят след себе си пожарища, добрият човек оставя подире си огнище.” (Йордан Радичков)

Всичките ти нови момичета

нещата от живота

Не им разказвай прекалено много

Този град не е за сбогуване

нещата от живота

Няма друго място, което така да прилича на човек. На твоя си човек

Пясъчни коси като твоите и солено сърце като моето

нещата от живота

Все така се изнизваме сутрин, навлекли само чифт дънки и едни тъмни тревожни очи