Цветана Манева на 74

това е човекът

Поклон пред магнетичната й личност