Чантата, която премести морето в града

мода

Усещането за безбрежно море се настани в гардеробите ни това лято