Контакти

Редактори:
Ивелина Иванова, iivanova@goguide.bg
Пламена Максимова, pmaksimova@goguide.bg

За реклама:
Венета Ташкова - Ети, eti@goguide.bg, тел. 0887 682 613
Галя Маджарска, gmadjarska@hiend.bg, тел. 0888 298 937
Мария Александрова, malexandrova@hiend.bg, тел. 0887 330 568
Веселин Жеков, vjekov@goguide.bg, тел. 0884 749 249
Силвия Тинчева, тел. 0896 880 515 silvia@hicomm.bg

Презентация на Go Guide можеш да видиш тук.

Адрес на редакцията:
ул. "Г. С. Раковски" 145 Б, ет. 1
тел. / факс 02/ 981 76 97